Lato pod żaglami w Białymstoku - żeglarskie półkolonie

Półkolonie żeglarskie są ofertą skierowaną do dzieci w wieku 10-14 lat rozpoczynających przygodę z żeglarstwem oraz tych, które już potrafią żeglować w stopniu podstawowym. Zajęcia odbywać się będą nad Zalewem Dojlidy w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku. Półkolonie takie dadzą dzieciom podstawowe umiejętności żeglarskie, które w terminie późniejszym będzie można rozwijać np. uczestnicząc w rejsach lub kursach żeglarskich. Program realizowany będzie na naszych jachtach typu Omega, Mors rt, Tango. Kadra prowadząca zajęcia posiada wymagane do pracy z dziećmi uprawnienie kierownika wypoczynku oraz wychowawcy kolonijnego, a także niezbędne uprawnienia żeglarskie.

Zapraszamy chętnych do spędzenia czasu nad wodą, gdzie oprócz nauki sztuki żeglarstwa, będziesz mógł aktywnie spędzić czas. Zapewniamy dobrą zabawę przy grach i zabawach na plaży i na boisku (śpiewanie szant, przeciąganie liny, nauka węzłów). Będziesz miał możliwość podzielić się swoimi pasjami, zawiązać nowe przyjaźnie, sprawdzić się w regatach o skarb Czarnobrodego. W trakcie całego turnusu realizowany jest turniej wacht. Zwieńczeniem półkolonii jest gra wodna Rozbitkowie oraz spotkanie z Neptunem i Żeglarski Chrzest. Mamy nadzieję, że podczas tych spotkań zostaną odkryte nowe żeglarskie talenty.
W programie:

 • szkolenie z podstaw żeglarstwa, zajęcia teoretyczne z żeglarstwa
 • nauka oraz doskonalenie żeglowania na jachtach Omega,
 • samodzielne żeglowanie na jachtach typu Taz, pod okiem instruktora na motorówce
 • zajęcia z ratownictwa wodnego oraz pierwszej pomocy
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne na lądzie: sporty drużynowe (piłka siatkowa, nożna), badminton, boule, ringo, feersbe,
 • zajęcia na wodzie: kajaki, rowerki wodne
 • kąpiele i korzystanie z wodnego placu zabaw.
 • na zakończenie turnusu organizujemy grę wodną i Żeglarski Chrzest
 • program zmienia się co drugi turnus w związku z czym dzieci zapisane na dwa turnusy nadal będą się doskonale bawić.
 • w przypadku braku pogody przewidziane są zajęcia alternatywne – w pomieszczeniach.
Terminy :
 • Turnus 1 - 28 czerwca - 2 lipca 2021 - brak miejsc - lista rezerwowa
 • Turnus 2 - 5 - 9 lipca 2021 - brak miejsc - lista rezerwowa
 • Turnus 3 - 12 - 16 lipca 2021 - brak miejsc - lista rezerwowa
 • Turnus 4 - 19 - 23 lipca 2021 - brak miejsc - lista rezerwowa
 • Turnus 5 - 26 - 30 lipca 2021 - brak miejsc - lista rezerwowa
 • Turnus 6 - 2 - 6 sierpnia 2021 - brak miejsc - lista rezerwowa
 • Turnus 7 - 9 - 13 sierpnia 2021 - brak miejsc - lista rezerwowa
 • Turnus 8 - 16 - 20 sierpnia 2021 - brak miejsc - lista rezerwowa
 • Turnus 9 - 23 - 27 sierpnia 2021 - brak miejsc - lista rezerwowa

Koszt : 570 zł /turnus , 1090 zł /2 turnusy


W cenę wliczono:

 • realizację programu - zajęcia żeglarskie i inne
 • wejście na teren plaży miejskiej
 • ubezpieczenie
 • drugie śniadania
 • obiad
 • nagrody w konkursach
 • prezenty - niespodzianki dla uczestników

Zgłoszenia :

Informacje o imprezie można uzyskać pod numerem telefonu 602-78-54-54.
Zgłoszenia przyjmowane są mailowo biuro@szkwal.pl

Proszę w zgłoszeniu podać:

 • imię i nazwisko dziecka
 • wiek dziecka
 • wzrost dziecka
 • numer telefonu do rodzica


W ciągu 5 dni od zgłoszenia należy wpłacić zaliczkę 200 zł, pozostała wpłata powinna być wniesiona na 7 dni przed turnusem.
Jeśli do turnusu pozostało mniej niż 7 dni, cała wpłata powinna być dokonana w przeciągu 1 dnia od zgłoszenia.

Opłaty wnoszone są na konto:
83 1140 2004 0000 3802 7370 0661
Szkwał Szkolenia s.c.
ul. Warszawska 78 lok U5
15-078 Białystok
tytuł wpłaty : zaliczka /opłata półkolonie - turnus nr.... - imię nazwisko dziecka

Bezpieczeństwo:
Uczestnicy wypoczynku:

 • Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
 • Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

 • Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
 • Zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
 • Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
 • Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
 • Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.
 • Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przy wejściu na teren ośrodka każdego dnia i w czasie trwania zajęć. W przypadku temperatury wyższej niż 37C dziecko nie może uczestniczyć w półkoloniach.
Copyright 2012 by Szkwal.pl