Kurs żeglarski Białystok

Jest to kurs żeglarski przeznaczony dla osób pracujących oraz uczących się, chcących zdobyć podstawowe uprawnienia żeglarskie. Zakończony jest egzaminem na patent żeglarza jachtowego.

Udział w części teoretycznej kursu jest nieodpłatny. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Zajęcia praktyczne odbywają się na zalewie w Dojlidach w formule popołudniowo-weekendowej lub weekendowej. Uczestnicy kursu podzieleni są na 4-5 osobowe załogi, które we własnym zakresie uzgadniają terminy zajęć ze swoim instruktorem. Szkolenie realizowane jest na jachtach kabinowych Tango 730, Mors rt, Omega.

Jesli nie odpowiadają Ci terminy, skontaktuj sie z nami, możliwe są szkolenia indywidualne (Kursy indywidualne)

Egzaminy odbywają się bezpośrednio po zakończeniu szkolenia , a ich przebieg nadzorowany przez Ministerstwo Sportu.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu na patent żeglarza jachtowego jest ukończenie 14 lat. Kandydaci na kurs składają wniosek o dopuszczenie do egzaminu. Osoby niepełnoletnie dodatkowo pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawnianie żeglarstwa.

Uprawnienia żeglarza jachtowego:
  • prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
  • prowadzenie jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po wodach morskich w strefie do 2Mm od brzegu w porze dziennej
Terminy kursów :
Kursy weekendowe i popołudniowe
KursTerminCena
Kurs 11 kwietnia - 3 maja 2022
( z długim weekendem )
990 zł - normalna / 940 zł - ulgowa*
Kurs 1a 1 kwietnia - 15 maja 2022
( bez długiego weekendu )
990 zł - normalna / 940 zł - ulgowa*
Kurs 27 maja - 5 czerwca 2022990 zł - normalna / 940 zł - ulgowa*
Kurs 31 - 30 czerwca 2022990 zł - normalna / 940 zł - ulgowa*
Kurs 4 1 - 31 lipca 2022990 zł - normalna / 940 zł - ulgowa*
Kurs 51 sierpnia - 4 września 2022 990 zł - normalna / 940 zł - ulgowa*
Kurs 610 września 2022 - 2 października 2022 990 zł - normalna / 940 zł - ulgowa *
Kurs 724 września - 23 października 2022990 zł - normalna / 940 zł - ulgowa*
Kursy intensywne
KursTerminCena
Kurs 8 30 kwietnia - 8 maja 2022990 zł - normalna / 940 zł - ulgowa*
Kurs 9 28 maja - 5 czerwca 2022990 zł - normalna / 940 zł - ulgowa*
Kurs 10 11 - 19 czerwca 2022990 zł - normalna / 940 zł - ulgowa*
Kurs 11 2 lipca - 10 lipca 2022990 zł - normalna / 940 zł - ulgowa*
Kurs 12 11 lipca - 20 lipca 2022990 zł - normalna / 940 zł - ulgowa*
Kurs 13 23 - 31 lipca 2022990 zł - normalna / 940 zł - ulgowa*
Kurs 14 1 - 10 sierpnia 2022990 zł - normalna / 940 zł - ulgowa*
Kurs 15 13 - 21 sierpnia - 2022990 zł - normalna / 940 zł - ulgowa*
Kurs 16 22 - 31 sierpnia 2022990 zł - normalna / 940 zł - ulgowa*
Kurs 17 3 - 11 września 2022990 zł - normalna / 940 zł - ulgowa*
Kurs 18 12 - 21 września 2022990 zł - normalna / 940 zł - ulgowa*
Kurs 19 24 września - 2 października 2022990 zł - normalna / 940 zł - ulgowa*

*- cena ulgowa przysługuje uczniom , studentom , grupom minimum 3 osobowym zgłaszanym jednocześnie

Promocja "W PAKIECIE TANIEJ": Uczestnicy kursu żeglarskiego mogą odbyć szkolenie na stopień sternika motorowodnego w cenie 300 zł

Opłaty egzaminacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu wynoszą :

  • 125 zł egzamin + 25 zł patent - uczniowie i studenci do 26 roku życia,
  • 250 zł egzamin + 50 zł patent - pozostałe osoby

Opłata za egzamin wnoszona jest przed egzaminem na konto , opłata za patent przy wysyłaniu wniosku o wydanie patentu.

Zgłoszenia na kurs :

Informacje o kursie można uzyskać pod numerem telefonu 602-78-54-54.
Zgłoszenia przyjmowane są mailowo biuro@szkwal.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy :

Kurs 1 Kurs 1a Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs 8 Kurs 9
Kurs 10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13 Kurs 14 Kurs 15 Kurs 16 Kurs 17 Kurs 18
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy

Po wysłaniu zgłoszenia w ciągu 5 dni należy przelać zaliczkę w wysokości 300 zł na kontoOpłaty za kurs wnoszone są na konto:
32 1140 2004 0000 3202 3784 5241
Szkoła Żeglarstwa "Szkwał"
ul. B.Chrobrego 10/39
15-057 Białystok
tytuł wpłaty: zaliczka na kurs żeglarski nr:... - imię i nazwisko

Opłata egzaminacyjna wnoszone są przed egzaminem na osobne konto egzaminacyjne.

Copyright 2012 by Szkwal.pl