Weekendowy kurs motorowodny w Warszawie

Są to kursy na patent sternika motorowodnego i licencję na holowanie narciarza przeznaczone dla osób pracujących oraz uczących się, chcących zdobyć podstawowe uprawnienia motorowodne.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w pierwsze 2 dni kursu ( sobota, niedziela ). Zajęcia praktyczne odbywają się na Zalewie Zegrzyńskim i ustalane są indywidualnie z uczestnikami kursu (jedno spotkanie 3 godziny w wybrany przez uczestnika dzień)- możliwe zarówno zajęcia weekendowe jak i popołudniowe w tygodniu

Po zakończonym szkoleniu organizowany jest egzamin. Egzaminy odbywają się w weekendy na Zalewie Zegrzyńskim.

Szkoła Żeglarstwa Szkwał jako jedna z dwóch pierwszych firm w Polsce uzyskała upoważnienie Ministra Sportu do samodzielnego przeprowadzania egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu na patent sternika motorowodnego jest ukończenie 14 lat. Kandydaci na egzamin składają wniosek o dopuszczenie do egzaminu. Osoby niepełnoletnie dodatkowo pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawnianie turystyki wodnej.

Kurs Sternik motorowodnyLicencja na holowanie narciarza
Terminy

Teoria
Praktyka - jeden dzień do wyboru
 • Kurs 1 - 12,13 marca, 19,20 kwietnia 2018
 • Kurs 2 - 19 maja, 20 maja 2018
 • Kurs 3 - 2,3 czerwca 9,10 czerwca 2018
 • Kurs 4 - 7,8 lipca, 14,15 lipca 2018
 • Kurs 5 - 28,29 lipca, 4,5 sierpnia 2018
 • Kurs 6 - 18,19 sierpnia 25,26 sierpnia 2018
 • Kurs 7 - 15,16 września, 22,23 września 2018
 • Kurs 8 - 20,21 października , 27,28 października 2018
 • Kurs 1L - 9,10 czerwca 2018
 • Kurs 2L - 14,15 lipca 2018
 • Kurs 3L - 25,26 sierpnia 2018
 • Kurs 4L - 22,23 września 2018
Uprawnienia
 • prowadzenie wszystkich jachtów motorowych po wodach śródlądowych
 • prowadzenia jachtów motorowych do 12m długości kadłuba po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu , w porze dziennej
 • holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających(koło, banan itp.)
Wymagania
 • ukończone 14 lat
 • ukończone 18 lat
 • posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego
Opłata za kurs
 • 470 zł - opłata normalna
 • 430 zł - uczniowie i studenci
 • 450 zł
 • 400 zł - stali klienci
Opłata za egzamin
 • 250 zł
 • 125 zł - uczniowie i studenci do 26 roku życia
 • 250 zł,
 • 125 zł - uczniowie i studenci do 26 roku życia
Opłata za patent
 • 50 zł
 • 25 zł - uczniowie i studenci do 26 roku życia
 • 50 zł
 • 25 zł - uczniowie i studenci do 26 roku życiaZgłoszenia na kurs :

Informacje o kursie można uzyskać pod numerem telefonu 602-78-54-54.
Zgłoszenia przyjmowane są mailowo gbeska@piasta.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy :

Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs 8 Kurs 9
Kurs 1L Kurs 2L Kurs 3L Kurs 4L Kurs 5L
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy

Po wysłaniu zgłoszenia w ciągu 5 dni należy przelać zaliczkę w wysokości 200 zł na konto :

Opłaty za kurs wnoszone są na konto:
32 1140 2004 0000 3202 3784 5241
Szkoła Żeglarstwa "Szkwał"
ul. B.Chrobrego 10/39
15-057 Białystok
tytuł wpłaty: zaliczka na kurs żeglarski nr:... - imię i nazwisko

Pozostała część opłaty za kurs powinna być wniesiona na 7 dni przed rozpoczęciem kursu na konto.

Opłata za egzamin wnoszona jest przed egzaminem na osobne konto egzaminacyjne , opłata za patent przy wysyłaniu wniosku o wydanie patentu.

Copyright 2012 by Szkwal.pl