Indywidualne szkolenia żeglarskie

Są one skierowane do osób pracujących które nie mogą regularnie uczęszczać na kurs a mimo to chcących zdobyć uprawnienia żeglarskie. Zajęcia praktyczne odbywają się na Zalewie Zegrzyńskim w dniach ustalonych z uczestnikami. Szkolenia cechuje duża elastyczność w ustalaniu terminów zajęć praktycznych i teoretycznych. Jesteśmy w stanie zorganizować szkolenie w dowolnym miejscu i terminie.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu na patent żeglarza jachtowego jest ukończenie 14 lat. Kandydaci na kurs składają wniosek o dopuszczenie do egzaminu. Osoby niepełnoletnie dodatkowo pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawnianie żeglarstwa.

Uprawnienia żeglarza jachtowego:
  • prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
  • prowadzenie jachtów żaglowych o długości kadłuba do 8,5 m po wodach morskich w strefie do 2Mm od brzegu w porze dziennej
Koszt kursu: negocjowany indywidualnie, zależny od ilości osób i terminów

Dodatkowo należy uiścić opłaty egzaminacyjne oraz za wydanie patentu wg. aktualnych stawek PZŻ

Zgłoszenia na kurs można dokonać dzwoniąc:

0-602-78-54-54 - Grzegorz Beśka

Copyright 2012 by Szkwal.pl